Ułatwienia dostępu

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Szymon Myśliwiec (2d)

Z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego -  Kamil Kucharczyk (2d)

Sekretarz - Edyta Czempała (2b)

Skarbnik - Klaudia Gorczyca (2d)

 

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo