Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Szymon Myśliwiec (2d)

Z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego -  Kamil Kucharczyk (2d)

Sekretarz - Edyta Czempała (2b)

Skarbnik - Klaudia Gorczyca (2d)