Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Terminy rekrutacji na rok szk. 2024/2025

  LP.  

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do 2 LO w Jaśle jako szkoły pierwszego wyboru (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 13 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 2LO w Jaśle o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowo należy dostarczyć - jeśli uczeń posiada zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty oraz dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły.

od 21 czerwca 2024 r.
do 8 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 2 LO w Jaśle.

16 lipca 2024 r

do godz. 12:00

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia do 2 LO w Jaśle w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 16 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 2 LO w Jaśle.

19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

 

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl