Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Rok szkolny 2023/2024

Czteroletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa 1A – profil językowo – prawniczy

Przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielskiwiedza o społeczeństwie

Profil ten przygotowuje do studiów prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, lingwistycznych, filologii obcych i na inne kierunki humanistyczne: socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, historia sztuki, filozofia i etyka.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, wos


Klasa 1B –  profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Profil ten przygotowuje do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, biologia, mikrobiologia, fizjoterapia, rehabilitacja, chemia, biochemia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, nanotechnologia, dietetyka, weterynaria, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, kosmetologia.

Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia


Klasa 1C – profil językowo - biologiczny

Przedmioty rozszerzone: j.polski, j.angielski, biologia

Profil ten przygotowuje do studiów psychologicznych, lingwistycznych, filologii obcych, a także różnego typu kierunków związanych z biologią (m. in. fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, rolnictwo, zootechnika, leśnictwo, ochrona środowiska).

 Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski,  matematyka, j. angielski, biologia


Klasa 1D1 – profil politechniczny z rozszerzoną fizyką (15 osób)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów na politechnikach i uniwersytetach, na kierunkach technicznych (m. in. informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, mechanika, budownictwo, architektura), ekonomicznych, menedżerskich, a także w akademiach wojskowych i wyższych szkołach oficerskich.

 Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski,  matematyka, j. angielski, fizyka

 

Klasa 1D2 – profil politechniczny z rozszerzoną informatyką (15 osób)

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, j. angielski

Profil ten przygotowuje do podjęcia studiów na politechnikach i uniwersytetach, na kierunkach technicznych (m. in. informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika, mechanika, budownictwo, architektura), ekonomicznych, menedżerskich, a także w akademiach wojskowych i wyższych szkołach oficerskich.

 Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji: j.polski,  matematyka, j. angielski, informatyka

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo