Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

W głąb kosmosu

5 października społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle miała przyjemność gościć prof. dr hab. Jacka Niemca, kierownika Zakładu Astrofizyki Promieniowania Gamma Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, który zaprezentował cykl multimedialnych wykładów. Adresatami wykładu było ponad 60 uczniów zainteresowanych zagadnieniami z trzech obszarów tematycznych: astronomia, chemia i fizyka.

Podczas prezentacji podejmowane były takie tematy, jak budowa i powstawanie gwiazd neutronowych oraz czarnych dziur, eksplozje i promieniowanie kosmiczne. Uczniowie zapoznali się z metodami obserwacji kosmosu oraz dowiedzieli się, jak obserwować kosmos bez użycia skomplikowanego sprzętu, a także poznali sposób rejestrowania dźwięków dochodzących z kosmosu.

Młodzież z zachwytem i ogromnym zainteresowaniem wpatrywała się w obrazy oraz animacje tłumaczące zjawiska.

„Dzięki współpracy naukowców i inżynierów mamy szansę wyjaśnić, skąd pochodzi promieniowanie kosmiczne oraz badać burzliwe zjawiska zachodzące we Wszechświecie” – powiedział profesor, podsumowując wykład.

Spotkanie z pracownikiem naukowym zwiększa świadomość dotyczącą specyfiki studiowania kierunków przyrodniczych.

Koordynatorem spotkania była Wioletta Telma-Goryczka.

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl