Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Rajd Szlakiem Konfedaratów Barskich – Ożenna 2022

Bóg naszych ojców i dziś jest z nami,
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce,
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce!”

                                                                                               Juliusz Słowacki
Fragment „Pieśni Konfederatów Barskich”

                            

26 maja 2022 roku uczniowie szkół ponadpodstawowych wzięli udział w rajdzie w ramach powiatowych obchodów Rocznicy Konfederacji Barskiej. Organizatorem rajdu był Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle oraz Zespołem Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. Opiekę medyczną sprawowało Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

Uczestnicy rajdu wyruszyli trzema malowniczymi trasami, które pozwoliły poznać nie tylko piękno Beskidu Niskiego, ale także kroczyć historycznymi śladami Konfederatów Barskich. Ważnym momentem rajdu było złożenie kwiatów oraz modlitwa pod krzyżem upamiętniającym poległych konfederatów.

Uczniowie mieli również okazję poznać jedną z ciekawszych atrakcji przyrodniczych w Powiecie Jasielskim – Ścieżkę Edukacyjną Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej składającą się z 15 przystanków oznaczonych tablicami, z których można dowiedzieć się o bogactwie przyrody, dziedzictwie kulturowym oraz wydarzeniach historycznych.

Następnie przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej odbyła się oficjalna część uroczystości, podczas której Pan Jan Muzyka – Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego podziękował wszystkim za aktywny udział w rajdzie oraz za pielęgnowanie pamięci o Konfederatach Barskich, a Dyrektor II Liceum Pan Stefan Juryś przypomniał uczestnikom historię konfederacji barskiej. Wszyscy odmówili także modlitwę w intencji poległych w obronie ojczyzny. Część artystyczną uświetnił występ uczniów naszej szkoły w trakcie, którego zaśpiewano pieśni patriotyczne upamiętniające tamte czasy. Uczestnicy oraz zaproszeni goście chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania.

Impreza zakończyła się smacznym poczęstunkiem przygotowanym przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych.

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl