Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Pierwsze tegoroczne sukcesy naszych młodych chemików.

4 listopada 2021 r. odbył się I etap Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Etap obejmował materiał naukowy na poziomie maturalnym i wykraczającym poza podstawę programową z chemii nieorganicznej. Zadania sprawdzały umiejętność formułowania wniosków, analizy danych oraz logicznego posługiwania się zdobytą dotąd wiedzą chemiczną dotyczącą między innymi obliczeń stechiometrycznych, równania Clapeyrona oraz zastosowania informacji o związkach chemicznych. Uczestniczką konkursu była jedna z uczennic klasy 3PB – Jowita Wojdyła.
5 listopada 2021 r. uczniowie klas 3PB i 3GE uczestniczyli w I etapie Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Organizatorzy zapraszają wybitnie zdolnych, młodych chemików, którym proponują dalsze rozwijanie ich talentu, wiedzy i umiejętności na studiach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa uczniowie świetnie przygotowali się do sprawdzianu ich niemałej wiedzy. Natalia Świder, Natalia Małgorzata Zabawa, Bartosz Polak, Wiktor Ziemak oraz Sebastian Strugała zakwalifikowali się do drugiego etapu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl