Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 przygotowało Konkurs Grantowy – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR, w którym Miasto Jasło planuje uczestniczyć.

Z programu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich, mieszkańcy Jasła.

Uczniowie muszą między innymi :

- być członkami rodziny w linii prostej tj. dziećmi, wnukami, prawnukami oraz podopiecznymi osób, które pracowały w PPGR- ach,
- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych itp.

 Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dodatkowe informacje będą również zamieszczone na stronie www.jaslo.pl

Osoby zainteresowane mogą składać w Urzędzie Miasta w Jaśle wypełnione i podpisane dokumenty w terminie do 3 listopada br.

Wersje papierowe dokumentów dostępne są również w punkcie obsługi klienta (parter) Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12

                                                                                                                              

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl