Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Wielki sukces uczniów II LO w Jaśle!!! Nasi uczniowie zdobyli 10 indeksów na UJ !!!

Uniwersytet Jagielloński należy do najstarszych fundacji akademickich środkowej Europy. Druga po Pradze (1348) w tym regionie uczelnia została utworzona dyplomem fundacyjnym króla Kazimierza Wielkiego z 12 maja 1364 r. Krakowskie Studium Generale oparte o wzory bolońskie, padewskie i neapolitańskie posiadało trzy wydziały: sztuk wyzwolonych, prawa i medycyny z wyraźną przewagą katedr prawniczych. Mieściło się prawdopodobnie na zamku wawelskim. Podupadła po śmierci fundatora uczelnia została odrodzona dzięki staraniom królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. Bulla papieża Bonifacego IX z 11 stycznia 1397 r. otwierała w Krakowie Wydział Teologiczny, natomiast dyplom Władysława Jagiełły z 26 lipca 1400 r. wznawiał działalność całego już czterowydziałowego uniwersytetu. Wzorowana na organizacji uniwersytetu paryskiego uczelnia obejmowała 42 katedry. Krakowskie studium rocznie kształciło od 100 do 200 studentów, przy czym aż 44% spośród nich to studenci zagraniczni. W wieku XV kwitły w Krakowie nauki humanistyczne, w tym szczególnie prawnicze oraz alchemia i geografia. W latach 1491–1495 studiował w Krakowie najwybitniejszy wychowanek uczelni, Mikołaj Kopernik. Od połowy XV wieku można zaobserwować stopniowy spadek znaczenia uczelni i dopiero przeprowadzona z ramienia Komisji Edukacji Narodowej przez Hugona Kołlątaja reforma odrodziła uniwersytet, który od roku 1780 przyjął nazwę Szkoły Głównej Koronnej. Wprowadzony został wówczas nowy podział na 2 wydziały, Fizyczny i Moralny, a w miejsce dotychczasowej łaciny wprowadzono język polski jako wykładowy. Uniwersytet, który wziął czynny udział w insurekcji kościuszkowskiej, znalazł się w roku 1794 pod władzą austriacką, która zmierzała do zniweczenia jego istnienia. Wśród kilku ówczesnych statutów, statut organiczny z roku 1817 wprowadzał jako oficjalną nazwę uczelni Uniwersytet Jagielloński.
Jubileusz 600-lecia utworzenia UJ obchodzony w roku 1964 stał się okazją do ważnych inwestycji budowlanych: rozbudowano Bibliotekę Jagiellońską, obserwatorium astronomiczne i ogród botaniczny, postawiono nowe gmachy dla nauk fizycznych, geologicznych, filologicznych, wybudowano domy pracownicze i studenckie. Uniwersytet obejmował wówczas pięć wydziałów: Prawniczy, Filozoficzno- ‑Historyczny, Filologiczny, Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii z 84 katedrami i ponad 5 tysiącami studentów. Z początkiem lat 80-tych nastąpiła częściowa demokratyzacja uczelni, która wzięła czynny udział w opracowaniu ustawy o szkołach wyższych z roku 1981. Pełna demokratyzacja struktur uniwersyteckich nastąpiła po przemianach ustrojowych Polski z początkiem lat 90-tych. W roku 1993 wracają do uczelni nauki medyczne jako trzywydziałowe Collegium Medicum. Kolejny jubileusz tym razem 600-lecia odrodzenia uczelni, obchodzony w latach 1999–2000, przyczynił się do nowych inwestycji budowlanych. Postawiono nowoczesne skrzydło Biblioteki Jagiellońskiej oraz rozpoczęto budowlę tzw. III Campusu w Pychowicach. Obecnie Uniwersytet Jagielloński obejmuje 15 wydziałów, na których kształci się ponad 41 tysięcy studentów.
 
Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego celem jest przybliżenie historii oświaty polskiej i europejskiej poprzez historię krakowskiej Uczelni oraz osób ją tworzących. Biorący udział w Konkursie uczestnicy walczą o możliwość studiowania na wybranych przez siebie kierunkach studiów. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest stworzenie uczniom z całej Polski oraz spoza jej granic możliwości poznania oferty studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrównanie szans dostępu do nich kandydatom niezależnie od miejsca ich zamieszkania.
Formuła Konkursu ciągle się rozwija. Pierwsza jego edycja miała charakter regionalny i obejmowała jedynie szkoły z Podhalańskiego Związku Gmin. Z kolejnymi latami jego zasięg powiększał się, aż osiągnął poziom ogólnopolski. Od czasu ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu, eliminacje odbywają się także w Londynie.
 
29 kwietnia 2021 r. XXV Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim został rozstrzygnięty.
Aż 10 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle odniosło wielki sukces i uzyskało indeksy na Uniwersytet Jagielloński:
1. Oliwia Drozdowicz - Filologia szwedzka
2. Klaudia Lach - Etnologia i antropologii kulturowa
3. Jowita Brewczyńśka - Zarządzanie mediami i kulturą
4. Magda Zagórska - Kulturoznawstwo międzynarodowe
5. Jakub Górka - Studia nad Japonią
6. Kamil Matysik Ukraiński w biznesie i turystyce (z j.rosyjskim)
7. Natalia Maziarz - Filologia hiszpańska
8. Karolina Gruszka - Ochrona dóbr kultury
9. Kamila Dubiel - Język polski w komunikacji społecznej
10.Bartosz Zapór - Latynoamerykanistka
 
GRATULACJE
Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl