Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 
Featured

Listy przyjętych do klas pierwszych 2LO w Jaśle w roku szkolnym 2020/2021

Listy przyjętych wygenerowane przez system na podstawie potwierdzenia miejsc przez złożenie oryginałów dokumentów:

zbiorcza lista pobierz
zbiorcza lista przyjętych i nieprzyjętych

Ostateczne listy przyjętych po uwzględnieniu wniosków o ponowne rozpatrzenie rekrutacji (stan na dzień 24.08.2020 r.). :

klasa 1A - humanistyczno-prawnicza
klasa 1B - promedyczna
klasa 1C - biologiczno-językowa
klasa 1D - politechniczna

Głównym kryterium w rozpatrywaniu wniosków była ilość punktów uzyskana przez kandydata.

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl