Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Działania Charytatywne w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

 
W dniu 26 marca 2024 roku uczennice Martyna Musiał i Julia Daniło z klasy IID, po raz kolejny, odwiedziły Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaśle. Wizyta ta była okazją do złożenia życzeń świątecznych z okazji Wielkanocy i przekazania słodyczy zarówno kuracjuszom, jak i personelowi, co było pięknym gestem wpisującym się w ducha świąt. Działania takie jak te, podejmowane przez młodzież, są wyrazem głębokiej empatii i chęci niesienia pomocy innym 
 
Obecność młodych wolontariuszek przynosi pacjentom ukojenie i poczucie troski, co jest nieocenione zwłaszcza w obliczu trudności, z jakimi się borykają. Takie działania są nie tylko pomocą materialną, ale przede wszystkim duchowym wsparciem dla tych, którzy znajdują się w potrzebie. Warto podkreślić, że wolontariat młodzieży ma również pozytywny wpływ na ich rozwój osobisty, ucząc odpowiedzialności, empatii i umiejętności budowania relacji międzyludzkich. Inicjatywy, realizowane przez Szkolne Koło CARITAS, są cennym wkładem w budowanie społeczności opartej na wzajemnym szacunku i pomocy i pokazują, że młodzi ludzie mogą mieć realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata. Ich przykład potwierdza, że każdy gest, nawet najmniejszy, może przynieść dużo radości i nadziei tym, którzy tego najbardziej potrzebują.
 
20240324 141818
Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl