Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Aqua Guardians. Jak zwiększyć dostęp jaślan do pitnej wody?

Aqua Guardians. Jak zwiększyć dostęp jaślan do pitnej wody?

W ramach realizacji projektu „Jak zwiększyć dostęp jaślan do pitnej wody?” nasza grupa AQUA GUARDIANS postanowiła zasięgnąć w tej materii opinii osób, które na co dzień zajmują się problemami ochrony środowiska. W tym celu nasz zespół, w składzie Amelia Musiał, Anna Rzemińska, Gabriela Adamik oraz Wiktor Kozicki, odwiedził Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Mieliśmy przyjemność dowiedzieć się, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Biura Związku Magdalenie Norberciak oraz Pani Z-cy Kierownika Jednostki Realizującej Projekty Małgorzacie Maziarce, czym zajmuje się Związek.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrzesza 22 gminy z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Jest to ok. 300 tys. mieszkańców. Powstał w 1998 r. Od 25 lat związek aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska. Poprzez skuteczne i efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym: unijnych, krajowych, ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wpływa na stan środowiska a jego długofalowe, realizowane z poszanowaniem przyrody i praw człowieka projekty są przygotowane tak, aby uwzględnić potrzeby, zarówno współcześnie żyjących ludzi jak i przyszłych pokoleń. Głównym celem Związku jest pomóc gminom w realizacji różnych projektów. Początkowo Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zajmował się projektami dotyczącymi gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
W tym czasie budowano oczyszczalnie ścieków i sieci wodociągowe. W późniejszym okresie realizowano duży projekt we współpracy ze Szwajcarią i montowano instalacje wykorzystujące energię słoneczną. Instalacje solarne i fotowoltaiczne zakładane były na budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej. Aktualnie Związek prowadzi mi in. projekt dofinansowany ze środków norweskich, Związek uzyskał dofinansowanie na zbiorniki gromadzące deszczówkę. W ramach tego projektu realizuje inwestycjez zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie 17 gmin, w tym łąki kwietne, zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ekologiczne ławki solarne itp.

Na koniec spotkania mieliśmy okazję porozmawiać z Panem Andrzejem Czerneckim, Przewodniczącym Zarządu Związku. Wspomniał nam o planach budowy budynku pasywnego użyteczności publicznej, stanowiącego siedzibę Związku oraz centrum prowadzonej działalności w tym edukacji ekologicznej. Dostaliśmy również zaproszenie na Mini Szczyt Klimatyczny, którego współorganizatorem będzie Związek. Mamy nadzieję, że uda nam się w nim uczestniczyć.

 

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl