Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

XVIII Szkolny Konkurs Krasomówczy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie krasomówczym pod hasłem „ Warto czytać książki!”. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie tekstu na podany temat w dowolnej formie (artykuł, recenzja, reklama, przemówienie, relacja itp.) zgodnie z regułami sztuki retorycznej.  Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 5 minut. Konkurs odbędzie się w środę 11 października o godzinie 11.30.

Zgłoszenia przyjmują organizatorki konkursu : pani Małgorzata Kłusek i pani Agnieszka Żeromska-Sroka

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl