Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Wyniki egzaminu maturalnego 2023 r.

Spotkania z byłymi wychowawcami klas maturalnych w celu wydania zdającym świadectw i informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędą się 7 lipca 2023 r. (piątek) o godzinie 10:00

Klasa 4 A - sala 16
Klasa 4 B - sala 21
Klasa 4 C - sala 20
Klasa 4 D - sala 12

Absolwenci z lat ubiegłych proszę zgłaszać się do sekretariatu po odbiór aneksów do świadectw dojrzałości od godziny 10:00 w piątek 7 lipca 2023 r.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, można upoważnić do odbioru inną osobę wypełniając dokument umieszczony w załączniku:

https://www.2lojaslo.pl/images/Matura2023/Upowaznienie_do_odbioru_wiadectwa.pdf

 

Przypominamy również o obowiązku zwrotu kluczyków do szafek.

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl