Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Odbyła się III edycja międzyszkolnego konkursu „Literackie spotkania z tekstami kultury” zorganizowanego przez Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów w świat różnych tekstów kultury i rozwinięcie umiejętności ich krytycznej analizy. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była twórczość Wisławy Szymborskiej. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z Podkarpacia. Emilia Janik, uczennica kl. IIIc zajęła w nim III miejsce.

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo