Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Nasza Szkoła zgłosiła chęć uczestnictwa w programie realizowanym przez Caritas Polska. Inicjatywa ta została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Program „Szkoła szkole” polega na odbudowie placówek szkolnych na terenach powojennych w Syrii. Projekt sprawia, że osoby poszkodowane tą tragedią nie muszą opuszczać swoich rodzin, domów, swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszych warunków życia. 

Na terenie naszej szkoły członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Caritas zorganizowali dwie akcje. Pierwszą z nich był kiermasz pod hasłem „Pączek dla Syrii”, który przeprowadzono w szkole, w Tłusty Czwartek. Dzięki ofiarności sponsorów, czyli Cukierni – Piekarni „Renata” oraz rodziców przygotowano tyle słodyczy, że z ich sprzedaży uzyskano kwotę 410,20 zł. Kolejną akcją przeprowadzoną w naszej szkole był „Kiermasz Wielkanocny”. Zaangażowała się w nim cała społeczność szkolna. Młodzież własnoręcznie wykonała stroiki, pisanki oraz kartki świąteczne, które powiększyły zgromadzoną kwotę o 547,50 zł.

Dziękujemy za okazaną pomoc oraz wrażliwość uczniów naszej szkoły na tragedie wynikające z wojen i kryzysów humanitarnych.

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo