Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

W dniu 15.12.2022 r. odbył się VIII Internetowy Konkurs Wiedzy „Ptak mój przyjaciel” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przy wsparciu Starostwa Powiatowego.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu obejmującego pytania z wiedzy przyrodniczej, turystycznej i ornitologicznej z uwzględnieniem ochrony przyrody na terenie powiatu jasielskiego i Beskidu Niskiego.

Serdecznie gratulujemy uczniom naszej szkoły, którzy uzyskali następujące wyniki:

III miejsce - Dominika Podraza (4b)

Wyróżnienia: Kinga Biernacka (4b) i Zuzanna Stasiowska (1b)

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo