22 listopada na zakończenie projektu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, realizowanego we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle, odbył się w naszej szkole I etap Olimpiady ZUS. 80 uczestników podjęło się  rozwiązania pisemnego testu sprawdzającego wiedzę. Po dogrywce najwyższą punktację otrzymali: Kinga Winiarska (3B), Ewelina Wilk (3D), Szymon Lepucki (3A). Po weryfikacji zespół naszej szkoły znalazł się wśród 20 wybranych przez Komitet Wojewódzki Olimpiady do etapu II.

Etap wojewódzki odbędzie się w marcu, a my już dzisiaj życzymy naszym olimpijczykom owocnej pracy i dalszych sukcesów!