Dnia 13 grudnia 2022 roku odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. To podniosłe wydarzenie miało miejsce w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń liceum lub technikum, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W tym roku szkolnym w województwie podkarpackim takie stypendia otrzymało 315 uczniów. Nagrody wręczyły laureatom Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 2B, Michał Szlachta. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9:00 koncertem w wykonaniu zespołu instrumentalnego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych  nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Następnie odznaczeni zostali laureaci konkursu „Kierunek innowacja 2022”, zaś następnie doszło do wręczenia dyplomów stypendystom. Okoliczność zakończyła się odegraniem kilku kolęd przez uczniów szkoły muzycznej.

Gratulacje!!