4 listopada 2022 r. odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla Szkół Ponadpodstawowych.

Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.

Z naszej szkoły w olimpiadzie tej wzięli udział uczniowie klas maturalnych: Jowita Wojdyła, Dominika Podraza, Hubert Przewoźnik oraz uczniowie klas przedmaturalnych: Anna Czerkowicz, Michał Szlachta, Anna Madejczyk, Mikołaj Malinowski, Mikołaj Kapitan, Kinga Kita, Filip Szarek. Wykazali się oni zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Do kolejnego etapu zakwalifikowało się dwoje uczniów z klasy 4B i sześcioro z klas 3B i 2B.

Życzymy sukcesów!