Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

4 listopada 2022 r. odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla Szkół Ponadpodstawowych.

Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.

Z naszej szkoły w olimpiadzie tej wzięli udział uczniowie klas maturalnych: Jowita Wojdyła, Dominika Podraza, Hubert Przewoźnik oraz uczniowie klas przedmaturalnych: Anna Czerkowicz, Michał Szlachta, Anna Madejczyk, Mikołaj Malinowski, Mikołaj Kapitan, Kinga Kita, Filip Szarek. Wykazali się oni zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Do kolejnego etapu zakwalifikowało się dwoje uczniów z klasy 4B i sześcioro z klas 3B i 2B.

Życzymy sukcesów!

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo