5 października społeczność II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle miała przyjemność gościć prof. dr hab. Jacka Niemca, kierownika Zakładu Astrofizyki Promieniowania Gamma Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, który zaprezentował cykl multimedialnych wykładów. Adresatami wykładu było ponad 60 uczniów zainteresowanych zagadnieniami z trzech obszarów tematycznych: astronomia, chemia i fizyka.

Podczas prezentacji podejmowane były takie tematy, jak budowa i powstawanie gwiazd neutronowych oraz czarnych dziur, eksplozje i promieniowanie kosmiczne. Uczniowie zapoznali się z metodami obserwacji kosmosu oraz dowiedzieli się, jak obserwować kosmos bez użycia skomplikowanego sprzętu, a także poznali sposób rejestrowania dźwięków dochodzących z kosmosu.

Młodzież z zachwytem i ogromnym zainteresowaniem wpatrywała się w obrazy oraz animacje tłumaczące zjawiska.

„Dzięki współpracy naukowców i inżynierów mamy szansę wyjaśnić, skąd pochodzi promieniowanie kosmiczne oraz badać burzliwe zjawiska zachodzące we Wszechświecie” – powiedział profesor, podsumowując wykład.

Spotkanie z pracownikiem naukowym zwiększa świadomość dotyczącą specyfiki studiowania kierunków przyrodniczych.

Koordynatorem spotkania była Wioletta Telma-Goryczka.