Spotkania z byłymi wychowawcami klas maturalnych w celu wydania zdającym świadectw i informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędą się 5 lipca 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00

Klasa 3GE - sala 21
Klasa 3GF - sala 26
Klasa 3GG - sala 28

Absolwenci z lat ubiegłych proszę zgłaszać się do sekretariatu po odbiór aneksów do świadectw dojrzałości od godziny 10:00 we wtorek 5 lipca 2022 r.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, można upoważnić do odbioru inną osobę wypełniając dokument umieszczony w załączniku:

https://www.2lojaslo.pl/attachments/article/845/upowaznienie%20odbior.pdf