Nasza szkoła sprzyja rozwojowi wielu talentów, czego dowodem jest kolejny sukces trzech uczennic z klasy Ia w wojewódzkim konkursie literackim „…żeby ludzie byli dobrzy dla siebie wzajemnie… – ponadczasowe myśli Marii Grzegorzewskiej” zorganizowanym przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Maria Grzegorzewska była pionierką pedagogiki specjalnej w Polsce. Celem konkursu było zapoznanie z jej dorobkiem literackim i pedagogicznym, popularyzowanie przemyśleń Marii Grzegorzewskiej na temat ważnych w życiu człowieka wartości, rozwijanie szacunku dla wiedzy, zachęta do praktycznego wykorzystywania zdobytych widomości i rozwijanie zamiłowań literackich oraz kreatywności uczniów.

Laureatkami konkursu zostały autorki opowiadań: Katarzyna Kosiba (I miejsce), Natalia Łodzińska (II miejsce) i Amelia Dykas (III miejsce). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!