Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Nasza szkoła sprzyja rozwojowi wielu talentów, czego dowodem jest kolejny sukces trzech uczennic z klasy Ia w wojewódzkim konkursie literackim „…żeby ludzie byli dobrzy dla siebie wzajemnie… – ponadczasowe myśli Marii Grzegorzewskiej” zorganizowanym przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Maria Grzegorzewska była pionierką pedagogiki specjalnej w Polsce. Celem konkursu było zapoznanie z jej dorobkiem literackim i pedagogicznym, popularyzowanie przemyśleń Marii Grzegorzewskiej na temat ważnych w życiu człowieka wartości, rozwijanie szacunku dla wiedzy, zachęta do praktycznego wykorzystywania zdobytych widomości i rozwijanie zamiłowań literackich oraz kreatywności uczniów.

Laureatkami konkursu zostały autorki opowiadań: Katarzyna Kosiba (I miejsce), Natalia Łodzińska (II miejsce) i Amelia Dykas (III miejsce). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo