W dniu 3 czerwca 2022 r. odbył się w naszej szkole etap powiatowy IV Konkursu Biologiczno - Ekologicznego.
Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości szerszego realizowania swoich zainteresowań biologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów, którzy reprezentowali 1LO w Jaśle, 2LO w Jaśle, LO w Kołaczycach, ZS nr 4 w Jaśle.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały zakupione dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Jakub Kardaś – 2 LO Jasło

2 miejsce – Hubert Przewoźnik – 2 LO Jasło

3 miejsce – Patrycja Rolak – 1 LO Jasło

wyróżnienie – Magdalena Fila - 1 LO Jasło

Gratulacje