Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

W dniu 3 czerwca 2022 r. odbył się w naszej szkole etap powiatowy IV Konkursu Biologiczno - Ekologicznego.
Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości szerszego realizowania swoich zainteresowań biologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów, którzy reprezentowali 1LO w Jaśle, 2LO w Jaśle, LO w Kołaczycach, ZS nr 4 w Jaśle.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały zakupione dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Jakub Kardaś – 2 LO Jasło

2 miejsce – Hubert Przewoźnik – 2 LO Jasło

3 miejsce – Patrycja Rolak – 1 LO Jasło

wyróżnienie – Magdalena Fila - 1 LO Jasło

Gratulacje

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo