W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny IV Powiatowego Konkursu Biologiczno - Ekologicznego. Wzięło w nim udział 21 uczniów.
Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości szerszego realizowania swoich zainteresowań biologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

1 miejsce – Jakub Kardaś (3b)

2 miejsce – Dominik Leśniak (3b)

3 miejsce – Magdalena Rewiś (3b)

4 miejsce - Hubert Przewoźnik (3b)

Gratulacje.