Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny IV Powiatowego Konkursu Biologiczno - Ekologicznego. Wzięło w nim udział 21 uczniów.
Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości szerszego realizowania swoich zainteresowań biologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, ekologii i ochrony przyrody.

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

1 miejsce – Jakub Kardaś (3b)

2 miejsce – Dominik Leśniak (3b)

3 miejsce – Magdalena Rewiś (3b)

4 miejsce - Hubert Przewoźnik (3b)

Gratulacje.

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo