Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Godz. 9.30 – Msza Święta w kościele Farnym.

Godz. 10.30 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 klas maturalnych - duża sala gimnastyczna.

Po akademii odbędzie się krótkie szkolenie dotyczące organizacji egzaminu maturalnego.

Spotkania z wychowawcami klas odbędą się po szkoleniu w salach lekcyjnych:

III E – s. 25

III F – s. 40

III G – Aula

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo