Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

I MIEJSCE
- Izabela Ochwat 
- Natalia Wietecha
Szkoła Podstawowa w Warzycach ( 83%)

II MIEJSCE
- Jacek Warzecha
- Antonina Ziemba
Zespół Szkół w Krempnej ( 81%)

III MIEJSCE|
- Łukasz Hendzel
- Urszula Pawluś
Szkoła Podstawowa Nr 2  w Jaśle (77,5%)

TABELA WYNIKÓW INDYWIDUALNYCH:

KOD SZKOŁY

WYNIK

1

39,5 %

2

45 %

4

60,5%

5

40,5 %

6

37%

7

59%

8

47,5%

9

67%

10

62%

11

43,5%

12

59%

13

41,5%

14

72%

15

25%

16

60%

Gratulujemy zwycięzcom.

Organizatorzy

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo