Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

  • Konkurs obejmuje prace poetyckie i prozatorskie o dowolnej tematyce.

  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór prozatorski, np. opowiadanie
    i maksimum 3 wiersze. Każdy tekst należy złożyć w trzech egzemplarzach.

  • Każdy utwór powinien być opatrzony kryptonimem. W załączonej, zamkniętej kopercie również opatrzonej kryptonimem należy podać: imię i nazwisko, klasę autora pracy.

  • Teksty należy złożyć organizatorom konkursu: Pani Małgorzacie Kłusek, Pani Bożenie Krzyżak lub Pani Elżbiecie Drozd.

  • Termin składania prac: 13.04.2022r.

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo