Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

LAUREACI:

I miejsce – Błażej Rak – Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej (62 pkt.)

II miejsce – Tomasz Wnęk – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle (57 pkt.)

III miejsce – Paweł Bezak – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle (51 pkt.)

III miejsce – Kinga Lubaś – Szkoła Podstawowa w Łężynach (50 pkt.)

Kod uczestnika

Ilość zdobytych punktów

1.        

43

2.        

36

3.        

22

4.        

37

5.        

46

6.        

35

7.        

48

8.        

47

9.        

42

10.    

46

11.    

41

12.    

44

13.    

40

14.    

62

15.    

42

16.    

39

17.    

33

18.    

33

19.    

32

20.    

51

21.    

45

22.    

18

23.    

36

24.    

26

25.    

57

26.    

45

27.    

33

28.    

46

29.    

31

30.    

46

31.    

47

32.    

38

33.    

46

34.    

31

35.    

30

36.    

24

37.    

17

38.    

25

39.    

50

40.    

26

41.    

44

42.    

45

43.    

39

44.    

32

45.    

43

46.    

48

47.    

46

48.    

34

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo