Uczniowie klasy 3GE, o profilu biologiczno-chemicznym, Bartosz Polak i Wiktor Ziemak uczestniczyli w centralnym etapie finałowym, który odbył się 12 marca 2022 r. w gmachu Wydziału Chemii UJ. Celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Jest skierowana do tych, dla których chemia jest pasją, a może nawet częścią planu na przyszłość.
Olimpiada jest trzyetapowa. Do finałowego etapu centralnego zakwalifikowało się ponad 200 uczniów z całej Polski.

Gratulujemy!