Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

W tegorocznym Szkolnym Konkursie Krasomówczym uczniowie zgodnie z zasadami retoryki przedstawili zalety czytania książek. 

I miejsce zajęła Małgorzata Dunajska z klasy 2c,
II miejsce - Gabriela Gozdecka z klasy 2c,
III miejsce - Oliwia Lorenc z klasy 3a.
Wyróżnienia otrzymały: Julia Rogaczewska ( 3a) i Karolina Kochanik (2c).

Gratulujemy!

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo