W tegorocznym Szkolnym Konkursie Krasomówczym uczniowie zgodnie z zasadami retoryki przedstawili zalety czytania książek. 

I miejsce zajęła Małgorzata Dunajska z klasy 2c,
II miejsce - Gabriela Gozdecka z klasy 2c,
III miejsce - Oliwia Lorenc z klasy 3a.
Wyróżnienia otrzymały: Julia Rogaczewska ( 3a) i Karolina Kochanik (2c).

Gratulujemy!