Wśród laureatów II edycji konkursu organizowanego przez Sekcję Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego „Literackie spotkania z tekstami kultury”, nagrodzonych za „niezwykle interesujące prace” – jak podało jury, znalazła się uczennica klasy II d, Zuzanna Przybyło. Zuzia zdobyła wyróżnienie za wiersz „Leśna tajemnica” – inspirowany poematem „Odwieczne pieśni” część druga „Pieśń o miłości i o śmierci” Mieczysława Karłowicza.

Gratulacje!