Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie była organizatorem XIV Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka. Celem Konkursu była popularyzacja tematyki związanej z prawami człowieka wśród uczniów szkół średnich.

Zakres tematyczny Konkursu obejmował podstawy historii praw człowieka, instrumenty ich ochrony w prawie wewnętrznym i międzynarodowym oraz  wiedzę o społeczeństwie.

Konkurs odbył się 9 grudnia 2021 r. i wzięło w nim udział  łącznie 147 uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym również uczniowie klasy 2A, II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle.

Tytuł Laureata Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka otrzymało 5 uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki w Konkursie.

Ogłoszone wyniki potwierdzają absolutną dominację uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle.

 LAUREACI KONKURSU

•     Najwyższy wynik I miejsce 27 punktów:

-          Oliwia Lenart - uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Wiktoria Jaszcz - uczennica V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu

•     III miejsce 26 punkty:

-          Karolina Gadzała - uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Maciej Szarek - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Mateusz Wilk - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

•     VI miejsce - 25 punkty :

-     Natalia Mastaj uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-           Miłosz Mikrut - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-           Jakub Sypień - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom Konkursu! Jestem z Was bardzo dumny!!!!!

Roman Lorens

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo