Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie była organizatorem XIV Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka. Celem Konkursu była popularyzacja tematyki związanej z prawami człowieka wśród uczniów szkół średnich.

Zakres tematyczny Konkursu obejmował podstawy historii praw człowieka, instrumenty ich ochrony w prawie wewnętrznym i międzynarodowym oraz  wiedzę o społeczeństwie.

Konkurs odbył się 9 grudnia 2021 r. i wzięło w nim udział  łącznie 147 uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym również uczniowie klasy 2A, II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle.

Tytuł Laureata Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka otrzymało 5 uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki w Konkursie.

Ogłoszone wyniki potwierdzają absolutną dominację uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle.

 LAUREACI KONKURSU

•     Najwyższy wynik I miejsce 27 punktów:

-          Oliwia Lenart - uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Wiktoria Jaszcz - uczennica V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu

•     III miejsce 26 punkty:

-          Karolina Gadzała - uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Maciej Szarek - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Mateusz Wilk - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

•     VI miejsce - 25 punkty :

-     Natalia Mastaj uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-           Miłosz Mikrut - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-           Jakub Sypień - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom Konkursu! Jestem z Was bardzo dumny!!!!!

Roman Lorens