Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Krasomówczym. W tym roku mottem konkursu są słowa Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką wymyśliła sobie ludzkość…”

Zadaniem  uczestników konkursu jest wygłoszenie istniejącego już tekstu (np. przemówienie, wypowiedź argumentacyjna, relacja, artykuł) na temat zalet czytania książek. Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs odbędzie się w formie zdalnej. Nagrania z prezentacją nieprzekraczającą 5 minut należy przesyłać za pomocą dziennika elektronicznego lub Teams na adresy organizatorek konkursu: p. Małgorzaty Kłusek i p. Agnieszki Żeromskiej - Sroki w terminie do 14 lutego 2022 r.

Zapraszamy!