Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Krasomówczym. W tym roku mottem konkursu są słowa Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką wymyśliła sobie ludzkość…”

Zadaniem  uczestników konkursu jest wygłoszenie istniejącego już tekstu (np. przemówienie, wypowiedź argumentacyjna, relacja, artykuł) na temat zalet czytania książek. Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs odbędzie się w formie zdalnej. Nagrania z prezentacją nieprzekraczającą 5 minut należy przesyłać za pomocą dziennika elektronicznego lub Teams na adresy organizatorek konkursu: p. Małgorzaty Kłusek i p. Agnieszki Żeromskiej - Sroki w terminie do 14 lutego 2022 r.

Zapraszamy!

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo