zaw1

W tym semestrze odbyły się dwie imprezy sportowe, a mianowicie turniej klasowy w piłce nożnej chłopców i turniej klasowy w piłce siatkowej dziewcząt.

Turniej piłki nożnej był rozgrywany na boisku szkolnym, w zawodach brało udział 9 drużyn (klas), w tym 1 drużyna dziewcząt.
Turniej wygrała klasa III F.                                          

Turniej piłki siatkowej dziewcząt był rozgrywany na sali gimnastycznej w budynku szkoły, w zawodach brało udział 11 drużyn (klas).

Klasyfikacja końcowa

1 miejsce zajęła klasa IIIc
2 miejsce zajęła klasa III a
3 miejsce zajęła klasa Ib