Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

4 listopada 2021 r. odbył się I etap Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Etap obejmował materiał naukowy na poziomie maturalnym i wykraczającym poza podstawę programową z chemii nieorganicznej. Zadania sprawdzały umiejętność formułowania wniosków, analizy danych oraz logicznego posługiwania się zdobytą dotąd wiedzą chemiczną dotyczącą między innymi obliczeń stechiometrycznych, równania Clapeyrona oraz zastosowania informacji o związkach chemicznych. Uczestniczką konkursu była jedna z uczennic klasy 3PB – Jowita Wojdyła.
5 listopada 2021 r. uczniowie klas 3PB i 3GE uczestniczyli w I etapie Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Organizatorzy zapraszają wybitnie zdolnych, młodych chemików, którym proponują dalsze rozwijanie ich talentu, wiedzy i umiejętności na studiach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa uczniowie świetnie przygotowali się do sprawdzianu ich niemałej wiedzy. Natalia Świder, Natalia Małgorzata Zabawa, Bartosz Polak, Wiktor Ziemak oraz Sebastian Strugała zakwalifikowali się do drugiego etapu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo