4 listopada 2021 r. odbył się I etap Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. Etap obejmował materiał naukowy na poziomie maturalnym i wykraczającym poza podstawę programową z chemii nieorganicznej. Zadania sprawdzały umiejętność formułowania wniosków, analizy danych oraz logicznego posługiwania się zdobytą dotąd wiedzą chemiczną dotyczącą między innymi obliczeń stechiometrycznych, równania Clapeyrona oraz zastosowania informacji o związkach chemicznych. Uczestniczką konkursu była jedna z uczennic klasy 3PB – Jowita Wojdyła.
5 listopada 2021 r. uczniowie klas 3PB i 3GE uczestniczyli w I etapie Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Organizatorzy zapraszają wybitnie zdolnych, młodych chemików, którym proponują dalsze rozwijanie ich talentu, wiedzy i umiejętności na studiach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa uczniowie świetnie przygotowali się do sprawdzianu ich niemałej wiedzy. Natalia Świder, Natalia Małgorzata Zabawa, Bartosz Polak, Wiktor Ziemak oraz Sebastian Strugała zakwalifikowali się do drugiego etapu.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!