Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 przygotowało Konkurs Grantowy – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR, w którym Miasto Jasło planuje uczestniczyć.

Z programu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich, mieszkańcy Jasła.

Uczniowie muszą między innymi :

- być członkami rodziny w linii prostej tj. dziećmi, wnukami, prawnukami oraz podopiecznymi osób, które pracowały w PPGR- ach,
- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych itp.

 Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dodatkowe informacje będą również zamieszczone na stronie www.jaslo.pl

Osoby zainteresowane mogą składać w Urzędzie Miasta w Jaśle wypełnione i podpisane dokumenty w terminie do 3 listopada br.

Wersje papierowe dokumentów dostępne są również w punkcie obsługi klienta (parter) Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12