Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 przygotowało Konkurs Grantowy – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR, w którym Miasto Jasło planuje uczestniczyć.

Z programu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich, mieszkańcy Jasła.

Uczniowie muszą między innymi :

- być członkami rodziny w linii prostej tj. dziećmi, wnukami, prawnukami oraz podopiecznymi osób, które pracowały w PPGR- ach,
- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych itp.

 Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dodatkowe informacje będą również zamieszczone na stronie www.jaslo.pl

Osoby zainteresowane mogą składać w Urzędzie Miasta w Jaśle wypełnione i podpisane dokumenty w terminie do 3 listopada br.

Wersje papierowe dokumentów dostępne są również w punkcie obsługi klienta (parter) Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12

                                                                                                                              

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo