Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Spotkania z byłymi wychowawcami klas maturalnych w celu wydania zdającym świadectw i informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędą się 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00

Klasa 3A - sala 20
Klasa 3B - sala 21
Klasa 3C - sala 28
Klasa 3D - sala 29

Absolwenci z lat ubiegłych proszę zgłaszać się do sekretariatu po odbiór aneksów do świadectw dojrzałości od godziny 10:00 w poniedziałek 5 lipca 2021 r.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, można upoważnić do odbioru inną osobę wypełniając dokument umieszczony w poniższym załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (upowaznienie odbior.pdf)upowaznienie odbior.pdf[ ]271 kB

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo