Spotkania z byłymi wychowawcami klas maturalnych w celu wydania zdającym świadectw i informacji o wynikach egzaminu maturalnego odbędą się 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00

Klasa 3A - sala 20
Klasa 3B - sala 21
Klasa 3C - sala 28
Klasa 3D - sala 29

Absolwenci z lat ubiegłych proszę zgłaszać się do sekretariatu po odbiór aneksów do świadectw dojrzałości od godziny 10:00 w poniedziałek 5 lipca 2021 r.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa, można upoważnić do odbioru inną osobę wypełniając dokument umieszczony w poniższym załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (upowaznienie odbior.pdf)upowaznienie odbior.pdf[ ]271 kB