Ułatwienia dostępu

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy  nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi  wielowymiarową działalność, operując na styku nauki i biznesu. Do głównych aktywności NASK należy zapewnienie bezpiecznego internetu i ochrona jego użytkowników.
Od początku swego powstania NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci. Prowadzone badania obejmują również zagadnienia sztucznej inteligencji oraz analizy dużych zbiorów danych.
Kongres Młodych Internautów (KoMIn) działa przy NASK od 2011 r. W działalności NASK szczególną rolę pełni edukacja społeczna oraz rozwój społeczeństwa informatycznego. Powstał jako część młodzieżowego panelu doradczego przy Polskim Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Podczas spotkań młodzieży, nauczycieli oraz reprezentantów PCPSI konsultowane i testowane są nowe materiały edukacyjne, wypracowywane są hasła promujące bezpieczeństwo w internecie, zbierane są opinie na temat internetowych trendów, młodzież dzieli się także swoimi doświadczeniami w zakresie ich aktywności online. Przedstawiciele KoMIn-a angażowani są także w działania podejmowane w ramach PCPSI, m.in.: udział w wydarzeniach ogólnopolskich i międzynarodowych czy uczestniczenie w dyskusjach panelowych odbywających się w ramach konferencji.

W spotkaniach kongresu organizowanych kilka razy w roku przez NASK (w miarę możliwości – stacjonarnie lub online) biorą udział uczniowie oraz nauczyciele ze szkół z terenu całego kraju.
W pracach  Kongresu Młodych Internautów wezmą udział aż 3 zespoły uczniów II Liceum Ogólnokształcącego:

Zespół numer 1.
1. Natalia Mastaj 1a
2. Emilia Krześniak 1a
3. Natalia Kwilosz 1a
4. Miłosz Mikrut 1a
5. Mateusz Wilk 1a

Zespół numer 2.
1.Katarzyna Jędryczka 1b
2. Marcelina Sarna 1b
3. Izabela Dubiel 1b
4. Natalia Wróblewska 1b
5. Wiktoria Szczygieł 1b

Zespół numer 3.
1. Karol Sambora 1b
2.Anna Pastwa 1b
3.Natalia Baran 1b
4. Zuzanna Zięba 1b
5. Kinga Mroczka 1b

Gratuluję sukcesu!
Roman Lorens

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo