Konkurs zorganizowany został online przez MDK w Jaśle. Współorganizatorem i fundatorem nagród był Powiat Jasielski. Konkurs odbył się pod hasłem „Żart w literaturze”.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazło się siedem uczennic naszej szkoły. Jury doceniło dobór repertuaru i recytację następujących osób: Julia Momot ( Ic ) – II miejsce, Małgorzata Dunajska ( Ic ) – III miejsce, Julia Tomaszewska ( 2GE ), Patrycja Szarek ( 2PC ), Magdalena Walczyk ( 2PC ) – wyróżnienie I stopnia, Joanna Lechwar ( Ic ), Wiktoria Rusin ( Ib ) – wyróżnienie II stopnia.