Ułatwienia dostępu

4 marca 2021 roku w naszej szkole odbył się VI Rejonowy Turniej Znajomości Literatury dla klas VIII szkół podstawowych. W bieżącym roku szkolnym turniej obejmował znajomość wybranych nowel i biografii Bolesława Prusa.

Zgodnie z regulaminem szkołę mogła reprezentować tylko jedna osoba. Laureaci otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do szkół ponadpodstawowych i nagrody rzeczowe.

Lista laureatów:

I miejsce – Magdalena Michnal – Szkoła Podstawowa w Dębowcu (53 pkt.)

II miejsce – Roksana Walaszek – Szkoła Podstawowa w Krempnej (47 pkt.)

III miejsce – Anna Mroczka – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie (46 pkt.)

III miejsce – Aleksandra Mastaj – Szkoła Podstawowa w Łężynach (46 pkt.)

Pozostali uczestnicy

Lp. Kod uczestnika Liczba punktów
 1 5 45
 2 6 44
 3 13 42
 4 7 39
 5 9 36
 6 3 33
 7 11 33
 8 2 32
 9 12 21

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Laureatów zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród do Sekretariatu II LO od 7 kwietnia 2021.

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo