Konkurs przeprowadzony został online w dniach od 18 stycznia do 4 lutego 2021 roku. Ocenie podlegała sztuka krasomówcza, a także wartość merytoryczna wygłoszonych tekstów. Uczestnicy wykazali się wysoką sprawnością językową i wygłosili teksty różnorodne tematycznie, a jednocześnie będące wyrazem refleksji o znaczeniu wartości w życiu młodego człowieka.      

            Wyniki:                                  

I miejsce – Natalia Maziarz ( kl. 3a ), Magdalena Żygłowicz ( kl. 1b )

II miejsce – Marta Ulaszek ( kl. 2pc )

III miejsce – Małgorzata Dunajska ( kl. 1c ), Emilia Janik ( kl. 1c )

Wyróżnienie: Julia Tomaszewska ( kl. 2ge ), Julia Rogaczewska ( kl. 2pa )