Wszystkich chętnych do udziału w Szkolnym Konkursie Krasomówczym prosimy o kontakt za pomocą dziennika elektronicznego lub Teams z Panią Małgorzatą Kłusek oraz Panią Agnieszką Żeromską – Sroką.

Regulamin i pozostałe zasady konkursu nie uległy zmianie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!