Szczegółowe informacje dotyczące nauczania hybrydowego od dnia 19.10.2020 r. zostały przekazane w wiadomościach dziennika elektronicznego.