Ułatwienia dostępu

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć w organizowaniu ubezpieczenia grupowego uczniów.

Ubezpieczenie ucznia jest nieobowiązkowe. Szkoła nie jest zobowiązana do organizowania ubezpieczenia uczniów i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Każdy rodzic/opiekun prawny może indywidualnie ubezpieczyć ucznia w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Dla osób chętnych jest możliwość skorzystania z oferty ubezpieczeniowej na podobnych warunkach jakie były w 2LO w Jaśle w roku szkolnym 2019/2020. Osoby zainteresowane mogą indywidualnie wykupić ubezpieczenie online klikając w link (link do oferty jest ważny 60 dni):

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/80004

Szczegóły dotyczące oferty:

oferta ubezpieczenia dla ucznia
szczegółowe informacje dotyczące oferty "Pakiet Oświata"

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo