Listy przyjętych wygenerowane przez system na podstawie potwierdzenia miejsc przez złożenie oryginałów dokumentów:

zbiorcza lista pobierz
zbiorcza lista przyjętych i nieprzyjętych

Ostateczne listy przyjętych po uwzględnieniu wniosków o ponowne rozpatrzenie rekrutacji (stan na dzień 24.08.2020 r.). :

klasa 1A - humanistyczno-prawnicza
klasa 1B - promedyczna
klasa 1C - biologiczno-językowa
klasa 1D - politechniczna

Głównym kryterium w rozpatrywaniu wniosków była ilość punktów uzyskana przez kandydata.