Ułatwienia dostępu

Listy przyjętych wygenerowane przez system na podstawie potwierdzenia miejsc przez złożenie oryginałów dokumentów:

zbiorcza lista pobierz
zbiorcza lista przyjętych i nieprzyjętych

Ostateczne listy przyjętych po uwzględnieniu wniosków o ponowne rozpatrzenie rekrutacji (stan na dzień 24.08.2020 r.). :

klasa 1A - humanistyczno-prawnicza
klasa 1B - promedyczna
klasa 1C - biologiczno-językowa
klasa 1D - politechniczna

Głównym kryterium w rozpatrywaniu wniosków była ilość punktów uzyskana przez kandydata.

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo